Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ligusterstraat te 's-Gravenhage, architekt Groenewegen. Voorbeeld van straataanleg, waarvan elke wandbestaat uit één bouwblok, samengesteld uitdezelfde woningen.

Welnu dat krijgt ook gij te doen, maar op een schaal zooals nooit tevoren. Wanneer de talentvolsten der jongeren onder u zich aan dat vraagstuk wijden, is er iets buitengewoons te bereiken. Want het is door de groepeering, aaneenrijging en opstapeling van dezelfde eenheden, te vergelijken met het ontwerpen van een driedimensionaal kubistisch ornament. Straat, plein en bebouwing zijn in elk ontwerp van stadsbouwkunst in elkaar voorondersteld. Stedenbouw is met huizenmateriaal ruimte scheppen. Ik stel mij reeds deze idee in al haar mogelijkheden verwerkelijkt voor, en aarzel dan niet in deze verwerkeüjking zelfs reeds een daad van bouwkultuur te zien, d. i. in haar moderniteit de kunstvolle verschijning van een maatschappelijke idee. Want zij zou, aldus opgevat zijn een daad van ware gemeenschapszin, al is die daad dan ook door de nood der tijden afgedwongen.

Er werd door een der architekten ook van mij verwacht, tegen een dergelijke bouwwijze te zijn, omdat ik anders met het Uitbreidingsplan-Zuid van Amsterdam, wel naar huis zou kunnen gaan. Welnu ik verklaar bij deze de door mij ontworpen arbeiders-tuinstadwijk aan den Amstel, wel op deze wijze bebouwd te willen zien.

Door een anderen bestrijder is het plan te Amerikaansch ge-

Sluiten