Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

durven opvatten als een degeneratie of een achteruitgang*); een contemplatie, die weer geboren wordt uit de philosophie ? Wie kan ooit beweren, dat de een of andere der wezenlijke vormen des menschelijken geestes een dwaling en een tegenstrijdigheid is ? — Die overgang van de ideale geschiedenis is niet een overgaan, of beter, is een eeuwig overgaan, dat onder • dezen gezichtshoek der eeuwigheid een zijn is" 2).

Delft, Juni 1917.

1) „De roman is het kunstwerk, dat groote kinderen kunnen maken en de verachtelijkste geesten kunnen vatten en genieten". Geest d. Wijsh. no. 901.

2) B. Croce. Saggio sullo Hegel etc. Saggi filosofici III. Bari. Laterza 1913, p. 65 -66.

Sluiten