Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIERDE DAG*

Sluitingsvergadering.

Te 2 uur opent Prof. Diepenhorst de vergadering pp de gebruikelijke wijze, waarna hij doet zingen Gezang 52 : 13

Eeuwig, onbegrijplijk Wezen,

Vader, Zoon en Heil'ge Geest, Leer mij daaglijks meer U kennen,

U gelooven allermeest. 'tHeil van zondaars voert Uw liefde

Tot den allerhoogsten top: Amen! god'iyk Evangelie!

Amen! zegt mijn ziel daarop.

Hierna wordt aan een paar fotografen de gelegenheid gegeven eenige opnamen van het congres te nemen. Als dit is geschied neemt de Voorzitter het woord om het nemen van enkele conclusies in te leiden. Hij wijst er op, dat deze laatste vergadering de moeilijkste zal zijn. Een resolutie-cultus is ongewenscht. Met resoluties regeert men de wereld niet. Een congres met 100 resoluties kan van minder beteekenis zijn dan een congres zonder een enkele. De beteekenis ligt in den geest, die wordt gekweekt en gevoed, maar het welslagen hangt van resoluties niet af. Het papier is geduldig, maar kracht gaat er van de resoluties, die men er op schrijft, vaak niet uit. Al zijn de resoluties betrekkelijk onschuldig, toch kunnen ze onder omstandigheden gevaar opleveren. Het congres is geen economisch concilie, dat theses opstelt. Alleen moet overzien worden, wat geschreven en gesproken is en in enkele trekken moet worden aangegeven, wat vrijwel gemeen goed is geworden. Resoluties moeten d!us niet treden in details, maar slechts een weerspiegeling zijn van het verhandelde op het congres. Er moet niet meer dan een poging gedaan om den geest van. het congres te proeven.

Na deze inleiding worden de conclusies aan de orde gesteld. Het zijn er acht, die als volgt luiden:

1. Het streven naar algemeene overheidsexploitatie dient te worden veroordeeld, al kan uitoefening van bedrijven overheidsplicht zijn.

Sluiten