Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LATERE KENNISSEN

DE VRIENDSCHAPPELIJKE EIGENAARS

Maanden en maanden zijn alweer verloopen; het opschrift prijkt nog altijd rondom de bel, maar de cliënten blijven zoek. Reeds lang heeft Monsieur Lefinaud opgehouden te roepen: pour Monsieur l'Advocat, au premier! en komt mij stillekens verwittigen, dat eene vrouw mij wenscht te spreken.

„Gij weet niet, wat zij te koop heeft?" lach ik.

„Ik geloof niet. Mijnheer, dat het eene leurster is: hare houding is te fier, hare manieren zijn te barsch."

„Dan een bedelares?"

„Daarvoor ziet zij er te burgerlijk uit."

„Zoude het ditmaal eene oprechte cliënte zijn?" vraag ik twijfelend.

„Wie weet?" oppert Mijnheer Lefinaud, die zich op het uiterlijk niet meer betrouwt.

Ik zou dus mijnen eersten cliënt in vleesch en bloed, ziel en lichaam gaan aanschouwen, en alhoewel mijne nieuwsgierigheid groot was om dit wonderverschijnsel aan te staren, toonde ik geene haast.

Bij mijnen patroon had ik gezien, hoe de cliënten soms

Sluiten