Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aal. Een -visch, die veel op een slang gelijkt. Hij leeft vooral in den modderigen bodem van meren en rivieren. In Friesland wordt veel aal gevangen, vooral in de meren in den Zuidwesthoek, 't Grootste deel dezer vangsten wordt uitgevoerd naar Engeland. De aal leelt zoowel , in zout water als in zoet, en i&i een uitstekend voedsel, hoewel* sommigen er niet van houden.

Aap. Namelijk 'n Barbarijsch aapje, de eenige apensoort, die rn Europa in 't wild gevonden wordt. Het leeft nog op de rotsen bij Gibraltar, en is zoo genoemd omdat het oorspronkelijk is gekomen uit de Barbarijsche staten in Noord-Afrika. Het is een kleine aap, zonder staart en zonder wangzakken.

In andere werelddeelen leven grootere apensoorten als b'.v. de orang-oetan en de gorilla.

Adder. De adder is 'n kleine, maar gevaarlijke slang, die ook , in sommige streken in ons land voorkomt. Zij wordt wel ver; ward met de ongevaarlijke, schui we ringslang, die eveneens hier te lande wordt gevonden. Terrwijl de ringslang een stompen, < dikken snoet heelt, bezit de ad- ( £der een breeden, platten kop. jBij aanraking begint de adder te sissen en tracht te bijten; [de ringslang vlucht zoo spoedig mogelijk. De adder heeft een .zeer taai leven: een afgehouwen kop bijt nog en is eenigen tijd nog even gevaarlijk als te voren.

Aal.

Aap.

Adder.

Sluiten