Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dodo.

Dolfijn.

Dromedaris.

Dodo. Zoo heette een groote vogel, die thans nergens meèr aangetroffen wordt en dus uitgeroeid is. De Nederlanders hebben zich daaraan schuldig gemaakt. Zij troffen bij hunne tochten naar Ned.-Indië deze vogelsoort aan op 't eiland Mauritius. De dieren waren slechte vliegers en daarbij niet schuw, zoodat ze in menigte werden gevangen, omdat het vleeschzeer smakelijk bleek te zijn. Volgens de overlevering was het vleesch van één dier voldoende voor een maaltijd van 25 personen. Daar de vogels anders nergens voorkwamen, waren ze spoedig uitgeroeid.

Dolfijn. De dolfijn is geen visch, maar evenals de walvisch een zoogdier, hoewel 't lichaam den vorm van een visch heeft en het dier in zee leeft. Zij zwemmen vaak in groote groepen achter schepen, om datgene wat over boord wordt geworpen, op te vangen. Voorts leven zij van week- en schaaldieren. Als één van de groep sterlt, wordt het lijk door de overige dieren gretig verslonden.

Dromedaris. Wat 't rijpaard is onder de paarden, dat is de dromedaris ten opzichte van de kameelachtigen. Zijn slank lichaam leent zich niet zoo goed tot het dragen van zware lasten, gelijk de tweebultige kameel, maar men gebruikt hem als rijdier, waarvoor hij zeer geschikt is, want hij beweegt zich met groote snelheid voort.

Sluiten