Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Konijn.

Konijn. Een dier, dat zoowel in 't wild als in tammen staat voorkomt. Het is familie van de haas, maar heeft korter ooren en ook korter, minder krachtige achterpooten dan deze, , zoodat het minder snel loopt. Konijnen vermenigvuldigen zich zeer snel. Het wijfje krijgt verscheidene malen per jaar gemiddeld acht jongen, zoodat van .één korajnenpaar in vier jaren 'tijds niet minder dan 1,274,814 nakomelingen ontstaan. Precies geteld!

Korhoen. Korhoenders vindt men vrijwel overal pp de aarde. Kenmerken van deze vogels zgn hun korte gebogen snavel en hunne bevederde pooten. In ons . land komen ze vooral in de Noordelijke en Oostelijke provincies voor. Er wordt veel jacht op de vogels gemaakt; hun vleesch is een smakelijk voedsel.

Korhoen.

Kraai.

Kraai. Namelijk de gewone zwarte kraai, die ook in ons land voorkomt en in hooge boomen haar nest bouwt. De vogel leeft van dierlijk voedsel en is ala verdelger van schadelijke insecten een nuttige vogel. Maar ook de doode lichamen van grootere dieren komen hem niet van onpas. Een cadaver kan ba na niet in zoo verren staat van ontbinding verkeeren, dat de kraai er niets van wil hebben.

Sluiten