Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Huis.

Muscb.

Muis. Onze huisplaag. Het is een klein, grijs diertje, dat vrijwel overal gevonden wordt, waar menschen zijn. Er zijn verschillende soorten van muizen, b.v. de huismuis, de boschmuis, de akkermuis, de dwergmuis. De laatste bouwt, evenals de vogels, tusschen de takken der boomen haar nest, dat van stroo en bladeren is samengesteld. De pasgeboren muisjes zijn blind en naakt, maar met 'n veertien dagen zijn ze al zoover gevorderd, dat ze vrijwel voor zich zelf kunnen zorgen.

Musch. Deze vogel wordt wel eens genoemd de gevleugelde straatjongen, wegens zijn brutaliteit en omdat men hem overal en altijd op straat kan aantreffen. Sommigen beschouwende musch als een schadelijke vogel en hij kan 't den landbouwer zeer lastig maken, b.v. tegen den tijd dat de erwten rijp worden. In groote zwermen op de struiken aanvallend, kunnen ze vrijwat schade aanrichten. Daartegenover staat, dat ze ook 'n menigte schadelijk gedierte verslinden en het nut weegt daardoor tegen de schade wel op.

Muskiet. Dit is de naam van eenige soorten insecten, die voornamelijk in de warmere gewesten voorkomen en het daar den mensen met hunne steken zeer lastig kunnen maken. Zn houden zich op in lage, vochtige streken. Een der soorten, de malaria-mug genoemd, is door haar steken de oorzaak van de in de tropische landen veel voorkomende malaria.

Muskiet.

Sluiten