Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ooievaar.

Oorworm.

Opossum.

Ooievaar. De ooievaar is een groote, statige vogel, die hier te lande nestelt en van Maart tot Augs. verblijf houdt. Zijn vederpak is wit, behalve slagpennen en vleugeldekveeren, die zwart zijn. Hij is een voor den landbouw nuttige vogel, die zich voedt met wormen, slakken, hagedissen, yischjes, kikvorschen, veldmuizen, enz. De ooievaar wordt in sommige streken op bijgeloovige wijze vereerd. Een stemgeluid heeft hij niet, maar dat gemis wordt vergoed door 't klepperen met den snavel.

Oorworm. Dit kleine diertje, dat vrij veel voorkomt, is de groote plaag van den bloemist. $Het doet n.1. veel schade in den bloementuin, doordat het zich met bloembladeren voedt. Dikwijls hebben de kleine vernielers b.v. de rozen al vernietigd, voor ze nog goed zijn uitgekomen. De oorwormen leven in groote menigten bijeen in gaten, spleten of onder den bast van oude boomen.

Opossum. ■ Een andere naam voor dit dier is buidelrat. De buidelrat leeft in Noord-Amerika. Het dier, dat zoo groot wordt als een kat, is op den grond langzaam en onbehol; pen, maar zeer vlug in de I boomen. Het bezit evenals, de U kangoeroe een buidel, waarin - de jongen worden meegedragen tot zij zich zelf kunnen verzorgen. Men zegt wel, dat de opossum heeft een bek als een snoek, ooren als een vleermuis, voeten als^een aap en een staart als een slang.

Sluiten