Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slak.

Sperwer.

Spin.

Slak. De slak is een weekdier, d.w.z. het heeft een week ucnaam zonder beenderen of graten. Zij komt in grooten ge-

! tale m tumen en op bouwland i

voor en richt daar dikwijls zeer 1

veel schade aan onder de se- 1

wassen. Behalve de naakte slik I

ij 18 afge*>eeld, bestaat o.a! 1

ook de huisjesslak, welke een I

schelp heeft en zich daarin terug I

kan trekken. Voor aan den kon I

bevinden zich twee paren uit- ■

steeksels, die naar binnen kun- I

nen worden ingetrokken. Boven- I aan de langste zijn de oogen.

,, Sperwer. De sperwer is een bloeddorstige, onverschrokken roofvogel, die in verschillende boschnjke streken van ons land voorkomt. Men noemt hem o.m. ook vmkendief, in verband met de omstandigheid, dat hij op vinken en dergelijke kleine vogels jacht maakt. Maar ook voor grootere vogels is de sperwer met bang: men heeft vaak opgemerkt, dat hij vogels achtervolgde, welke veel grooter waren aan hij zelf. Men kan hem africhten voor de jacht op voeelwild.

Spin. De - hier afgebeelde is een kruisspin, welke men een groot deel van 't jaar, vooral in den herfst, overal kan aantreffen. Ziij maakt een kunstig web tusschen struiken, heggen of waar zij maar 'n geschikt plaatsje kan vinden. Dit web dient tot het vangen van mugjes en andere insecten, haar voedsel. Werp eens 'n klein stukje papier of n blaadje in 't web, ge zult dan zien dat de spin alle moeite doet ait voorwerp te verwijderen.

Sluiten