Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stekelbaars.

Stekelvarken.

Struisvogel.

Stekelbaars. De stekelbaars is een klein soort visch, waarvan de groote merkwaardigheid is, dat het dier een nest bouwt voor zijn eieren en zijn jongen. Dit nest wordt samengesteld van stevige plantenvezels. Den naam stekelbaars ontleent het dier aan de. drie scherpe Stekels, welke het op den rug bezit. Het is, evenals de gewone baars, een gulzig dier.

Stekelvarken. Wat men hier te lande dikwijls stekelvarken noemt, is inderdaad de egel. Het eigenlijke stekelvarken, dat in Zuidelijke landstreken (ZuidEuropa, Noord-Afrika, Indië) leeft, is hier afgebeeld. Het is een knaagdier, dat zich voedt met vruchten, wortelen, knoppen, enz. Het lichaam is met lange borstels bedekt, welke hier en daar den vorm en de stijfheid van scherpe stekels hebben: Als het dier in nood

zit, steekt het ter bescherming van zijn lichaam zijn stekels op, terwijl het zich ook kan ineen- , rollen tot een bol.

Struisvogel. De grootste van alle vogels. Vliegen kan de struisvogel echter niet; daarvoor zijn de vleugels te klein en de vleugelveeren te zacht. Het is een z.g. loopvogel. Loopen kan de struisvogel zeer snel. Een paard kan hem niet bijhouden. Het dier leeft in de woestijnen van Afrika, maar ook in Amerika en Australië komt het voor; deze soorten zijn echter kleiner. Er wordt jacht gemaakt op deze dieren om de fraaie veeren.

Sluiten