Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Valk. Ook de valk is 'n roofvogel ; hij is een zeer moedig en vechtlustig dier, dat in verschillende streken der aarde en in verschillende soorten voorkomt. Ook in ons land kent men enkele soorten. De kleinste valk is de Javaansche, die niet grooter dan een vink is. Valken kunnen getemd en afgericht worden voor de jacht op vogels. Vooral vroeger, toen men nog geen jachtgeweren had, werd dit veel gedaan. Voor dat doel werden destijds op de Brabantsche heidevelden veel wilde valken gevangen.

Vampier. De vampier is een soort vleermuis, welke alleen in Zuid-Amerika wordt gevonden. Hij is grooter dan onze gewone vleermuis en nog al bloeddorstig. Hij weet zelfs, bij gebrek aan insecten en ander voedsel, grootere dieren, bloed uit te zuigen en overvalt ook wel den mensch in den slaap. Hij maakt dan op pijnlooze wijze 'n ondiepe wonde aan schouders of hals en zuigt het bloed op. Hij heeft 'n vlucht van niet minder dan 60 cM.

Veldmuis. Een aardig klein diertje is de veldmuis, maar toch» ziet men het niet gaarne, want het is een ware plaag voor den landbouwer. Wat uit deze afbeelding' duidelijk is op te maken; het voedt zich met graan en andere landbouwgewassen. Geen wonder, dat er veel jacht gemaakt wordt op de veldmuizen en daarbij ondervindt de mensch krachtige hulp van verschillende dieren, als de uil, de wezel, en andere.

Valk.

Vampier.

Veldmuis.

Sluiten