Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijdeworm.

Zwaan. •

Zwaluw.

Zijdeworm. Of liever zijderups, het diertje, dat de zgde levert. Dit is nu eens 'n rups, die niet schadelijk is, maar nuttig, en die daarom in groote kweekerijen bij zeer groote hoeveelheden, wordt aangekweekt. De zijdeworm is de rups van een uit China afkomstigen nachtvlinder. Het wijfje legt 200 a 300 eieren. In de veertig dagen van haar bestaan wordt de rups 3Yj a 4 cM. lang en 9500 maal zoo zwaar als bij de geboorte. Dan spint zij zich in en verandert in de cocon in een pop. Het spinsel van deze' cocon is de zijde. Duizenden menschen houden zich met de verdere bewerking van het spinsel bezig.

Zwaan. De zwaan is 'n groote zwemvogel met een langen hals. Hij wordt in sommige vijvers, parken, enz. als 'n siervogel gehouden en zwemt dan ook zeer fraai en statig. De zwaan kan zeer oud worden, wel 100 jaar. Ook in wilden staat komt hij voor. De Europeesche soorten zijn wit, die in Zuid-Amerika hebben een zwarten kop en hals, terwijl de Australische zwaan geheel zwart is.

Zwaluw. Een bekende vogel is ook- de zwaluw, die vooral'te onderkennen is aan haar lange, spitse vleugels en den langen, »evorkten staart. Er zijn maar weinig vogels, die zoo snel en soo lang achtereen kunnen vlieden als de zwaluwen. Zij voeden ach met insecten, die ze onder net vliegen vangen, en zijn dus se.er nuttige vogels.

Sluiten