Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

31 JANUARI.

De mensch moet, om het oude doch mooie beeld nog eens te gebruiken, op de „Rots der eeuwen" de vastheid voor zijn voet vinden, om de hooge golven met kalmte te zien aanrukken, onvervaard voor haar dreigende verheffingen.

1 FEBRUARI.

De realiteit beperkt zich niet tot het zichtbare en tastbare. Er zijn ook geestelijke realiteiten, liefde, geloof, hoop, vertrouwen.

2 FEBRUARI.

De taak der Liefde is: licht en warmte te vèrspreiden, in den ruimen, vrijen dampkring van ons geestelijk bestaan.

Sluiten