Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 MAART.

Wie deugd bezit is zooveel rijker dan die haar slechts verstandelijk kent. Daarom is ons moeilijkste en eerste opvoedingsprobleem niet: hoe dring ik door tot het verstand van het kind, maar: hoe veredel ik zijn aard.

14 MAART.

Kinderen te brengen tot begrijpen, hen te leeren genieten.van het begrijpen, het is den noodzakelijken strijd strijden tegen de der samenleving zoo noodlottige macht der domheid.

15 MAART.

De zelfwerkzaamheid verwaarloozen is een schromelijke fout Doch haar de alleenheerschappij laten niet minder. Het eerste dreigt met versteening. Het laatste met verwildering.

Sluiten