Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 JUNI.

We kunnen er bijna zeker van zijn, dat we ons op den goeden weg bevinden, als er op dien weg iets van ons geëischt wordt, en we inde vervulling dier eischen, zij het met opoffering van menigen lust, onze zelfbevrediging vinden in gewetensrust.

15 JUNI.

Wie anderen redt, redt zichzelf. Dat is de gezegende baatzucht der Liefde.

16 JUNI.

De mensch wordt niet door zijn verstand, maar door zijn gemoed beheerscht.

Sluiten