Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

13 AUGUSTUS.

Strenge dwang mag zich binnen de schoolmuren als beleefde gehoorzaamheid voordoen, buiten de muren breekt ze te woester los in teugellooze, vernielzieke brutaliteit.

14 AUGUSTUS.

Straf mag nooit iets anders zijn, dan een tijdelijk noodmiddel, dat ons zoo spoedig mogelijk in den toestand brengen moet, waarin we het missen kunnen.

15 AUGUSTUS.

Wie in drift de hand tegen zijn kind opheft, verdient zelf een flinke kastijding.

Sluiten