Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j

15 OCTOBER.

Het is de plicht van elke moeder, zich zoo tot opvoedster te ontwikkelen, dat ze het recht om geëerd en gehoorzaamd te worden, onbetwist kan doen gelden.

16 OCTOBER.

De vrouw is den man niet tot „hulpe" gegeven opdat ze hem in zijn feilen zou sterken, doch opdat ze hem zal bijstaan in 't leeren overwinnen van zijn gebreken.

17 OCTOBER.

Gezegend de kinderen, wier moeders de gelegenheid hebben haar voornaamste en schoonste taak te vervullen; moeder te zijn, voedster en opvoedster van haar kroost, en deze taak niet behoeven op te offeren aan de zorg voor het dagelijksche brood of „standconvenances".

Sluiten