Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 NOVEMBER.

Zoominals de petroleumlamp die de donkere ruimten van ons woonhuis verlicht, gelijk is te achten met de Zon, die de gansche schepping doet trillen in haar gloedvolle levenwekkende goudstralen, zoomin is de menschelijke voorstelling van God, gelijk aan God zelf.

15 NOVEMBER.

De menschen in 't algemeen kennen en dulden geen vrije, hooge vlucht. Hun leeringen, hun beschouwingen dringen en dwingen ze der droomende jeugd op. Ja, ze vergunnen haar te vliegen, maar — aan de draadjes van hün gelooven en weten gebonden.

16 NOVEMBER.

Hoevelen zijn er onder ons, die het Christendom niet anders kennen dan in zijn versteening, en het daarom veroordeelen ?

Sluiten