Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2 DECEMBER.

Het is noodig in onze kinderen reeds vroeg het besef te wekken, dat alle aardsche vreugde — hoe intens ook op een oogenblik — toch slechts vluchtig en vergankelijk bezit is, waarvan ons innerlijk heil maar weinig te wachten heeft.

3 DECEMBER.

De mensch is een eeuwig wezen, dolend in de ballingschap van den tijd, gebonden in de ketenen der stof, en zuchtend naar bevrijding, naar ontbinding, naar terugkeer tot zijn vaderland.

4 DECEMBER.

De onwetendheid, waarin we verkeeren omtrent aard en doel van ons bestaan, gaat gepaard met een onuitroeibare behoefte aan klaarheid in deze dingen.

Sluiten