Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8 DECEMBER.

Wie in God gelooft, weet dat Hij heilig is en rechtvaardig. Hebben wij de heiligheid zoo lief dat alle onheilige begeerten ons ten voortdurende smart zijn 7 Hebben we de rechtvaardigheid zoo lief — waarachtig lief — dat we voor haar offers willen brengen : onze maatschappelijke rust, ons fortuin, onzen

9 DECEMBER.

Men veroorlooft zich bi] het woord humaan altijd het begrip „edel" te denken. Maar met welk recht? Eer we spreken van humaan moesten we vragen: Menschelijk? Ja — maar als welke mensch ?

10 DECEMBER.

Als we ons zelf eens zagen, precies zooals we ons voordoen, menigeen zou blozen van ergernis en schaamte.

Sluiten