Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoonheid op geen harer dochters bleek overgegaan. Enfin, 't gaf wat, die schoonheid van haar "

En met moeite doofde hij de begeerte in zijn zinnen, duwde haar uit zijn blikken. En hij wrevelde op Mathilde, daar zij deze hartstochtelijke gevoelens in hem wekte; wekte nu, gelijk altijd in hem, den kouden practischen Frederik, die niets moest en wilde zien en hebben dan geld en aanzien.

Mathilde Polenius achtte hem niet, ten prooi aan hare Stormende gedachten. „O, haar zwager met zijn groote praktijk, zijn praktijk van dertig mille, die Paul nimmer had genoten. Het groote fortuin, het millioen dat zijn vrouw, Suzanne Chaudet hem had aangebracht, de schatten die Suzanne nog na haars vaders verscheiden te wachten stonden. En Paul, haar doode man, wiens ziekelijkheid schatten verslonden had, die nimmer had kunnen pleiten, die in de laatste jaren zijns levens reeds door Frederik op pensioen was gesteld Paul

De weelde van de Frederik Poleniussen en hun paleis van een huis, hun diners en soirée's, hun kostbare reizen naar Italië, Zweden, Spanje, Algiers, Zuid-Amerika

En hij kon haar, de weduwe van zijn éénigen broer niet meer geven, neen, neen, dat kon hij niet, Matty, en hij kon Jenny niet naar Berlijn zenden, dat een toekomst borg voor het kind, néén, dat kon hij niet, beste Mathilde, waarde Mathilde, Matty! O God, hoe haatte zij hem op dit oogenblik! Waarom ontnam hij haar, koeltjes treiterend, haar laatste levenshoop! Waarom moest Jenny's mooie talent, het eenige waarop zij, Mathilde Polenius, kon bouwen in de toekomst, die haar toch al niet tegenlonkte, verstikt worden, doodkwijnen onder den last van suf en duf les geven, ómdat déze man het wilde, omdat deze man niet één bete broods wilde afstaan van zijn grooten overvloed voor het kind van zijn dooden broer!?"

Zij strakte de oogen in kamp met dringende tranen. „Jules, haar jongen, liet hij studeer en, natuurlijk, om eens hetzelfde nut van hem te trekken, dat hij uit den vader getrokken had."

Een melkkoe, een tweede voor|Mr. Frederik Polenius.

Sluiten