Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk, het zwijgen moede, verhaalde zij haar moeder, in vertrouwen, wat er tusschen haar en Nolette was voorgevallen. Deze echter, vrouw van de wereld, zuchtend onder een ongelukkig huwelijk met een man wiens hardheid zij met zachte liefde loonde, zag het geval zoo ernstig niet in als Mathilde. „Kind, hij is een oogenblik zwak geweest, maar hij hield toch van je, hij houdt toch van je, kwam letterlijk hier smeeken om bij je toegelaten te worden. Je moet nooit iemand afwijzen die berouw heeft."

„Berouw ? En die kranten dan, die kritieken ? De vernietiging van mijn toekomst. Alles zijn werk.

„Maar liefje, je toekomst is niet vernietigd. Je bent één en twintig.... ieder kunstenaar slaagt niet dadelijk. Je hebt je maar te oefenen. Ik heb lang en breed met Nolette gesproken. Hij zegt ook "

Hij zegt óók 1?" gilde Mathilde woedend. „Hij heeft

niemendal te vertellen wat mij betreft. Hij is de vloek van mijn leven geworden. Ik begrijp niet dat u hem nog lief gaat ontvangen, moeder, en met hem praat, na zijn oordeel in de krant."

„Toe kindje, wind je niet zoo op, 't is niet goed voor je, Zie de zaken redelijk in."

„Ik zie de zaken redelijk in, maar ü niet."

„Wil je Nolette dus niet ontvangen? Hij wou morgenmiddag ...." Een bittere glimlach ontsierde Mathilde's mond. Zij stond tegenover den spiegel, en zag zelf een wreed licht haar oogen doorglinsteren. „O ja, hij kan komen, en morgenochtend zal ik Paul Polenius ontvangen

„Mathilde, Matty, kind, wéét wat je doet. In godsnaam, doe niets waar je later berouw van hebt. Gooi geen kans op geluk weg. Maar één keer in je leven is 't geluk aan je zij. Grijp 't dan. Denk om moeders woorden, en doe niets overijld."

„O ja," zei Mathilde achteloos, alsof er sprake was van een kleedingstuk aantrekken of uitlaten. En den volgenden morgen ontving zij Paul Polenius. En den middag daarop Nolette.

Zij zag hem ontroeren, toen zij binnentrad in haar grijsblauwe artistiek-losse japon, die haar mooi kleedde, maar zeer haar bleekheid van pas herstelde deed uitkomen.

Sluiten