Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de strijd in zijn trotsche jonge hart moet hevig zijn geweest/' En zooals wel meer, wanneer hij blijk gaf tóch een kind van haar te wezen, doortintelde een blijdschap Mathilde's binnenste. „Een zegepraal tegenover Frederik en de auto en de villa op den Scheveningscben weg." En zij kuste het arme zachte jongensgezicht teederlijk. „Nacht, mama," deed Jules weer hoog, maar zijn stem was helaas nog wankel en heesch. „Nacht vent. Werk plezierig, niet te lang opblijven hoor!" Jules schudde hevig ontkennend het hoofd, en verliet het vertrek, valsch fluitend, met veel bravoure.

„Hè, vervelende jongen." Ida keek verstoord op van haar boek.

De eerste die op de advertentie kwam, en door Geesje met de noodige geheimzinnigheid werd aangediend, was een heer van zekeren leeftijd, die zich voorstelde als J. F. C. Lupanus, candidaat-notaris en vrijgezel. J. F. C. Lupanus boog voor Mathilde en reikte haar zijn kaartje over. Hij had een half kaal hoofd, glanzend in een krans van grijsbruin haar, liet zijn kin bij voortduring op zijn das rusten, en gluurde Mathilde aldus aan, de handen op den rug. Terwijl zij, met beklemde onvaste stem, het haar zoo vreemde werk verrichtte, haar eigen kamers, die nooit iemand dan haar behoord hadden, aan te prijzen, en een haar totaal onbekende te laten doordringen in haar intimiteit. Zij moest zich er toe stalen. „Dit akelige, dikkige mannetje, met die grauwe loeroogjes. Zoo'n eigenwijze vrijer leek het. Geen snor, een gedeeltelijk geschoren kin, met een soort van franje. Iets voor Jenny.. die zou van hem griezelen. Hoe raar, dat hij misschien hier kwam wonen, dat zij hem steeds in haar nabijheid zou hebben. Voor 't geld was hij welkom, maar anders "

„Dit zijn twéé slaapkamers, mevrouw. Ik heb er maar één noodig."

„Ja meneer, dat zei ik u toch al, ik laat de voorkamer geheel als zitkamer voor u inrichten, keurig en comfortabel. U kunt nog zelf, desverlangd, uw aanwijzingen geven."

„Ja juist, juist, precies, precies," hij wipte van zijn hakken op zijn teenen, van zijn teenen op zijn hakken en scheen,

Sluiten