Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zanne als eenig kind erfde, waren in Frederiks denken één.

„Een prachtig fortuin! Wat een geld zat er bij die Chaudets, eertijds bezitters van wijngaarden in Frankrijk, toen overgeplant naar België, van waar uit Suzanne's vader een hollandsche vrouw getrouwd had, die haar dochter eenige jaren geleden drie ton had nagelaten. Heel aardig ook, maar een bagatelletje vergeleken bij het vaderlijk vermogen natuurlijk. Suzanne was dus nu multimülionnaire. Gelukkig voor haar. Hém, Frederik, maakte 't geen greintje gelukkiger. De^toon, dien zijn lieve vrouw nu voortaan in huis zou voeren 1"

Suzanne maakte van haar droefheid een groot misbaar. Zij wierp zich aan Frederiks borst, klemde zich aan hem vast en riep, als betrof het verlies hém: „O mijn schat, mijn arme schatI O papa, die arme arme papa!"

Gegeven dat Suzanne eens om de twee jaar haar „armen • papa" te Brussel had opgezocht, kwam dit hevig verdriet Frederik eenigszins verdacht voor. Hij zag ook dat Etha, hoewel stil, wezenlijk onder den indruk was.

„Dat kind bezat gevoel, al hadden haar vader en moeder het niet." Hij was eerlijk genoeg dit te bekennen.

Suzanne ging met hem en Etha naar Brussel. Er was niets aan te doen, hij moest mee voor de begrafenis. De oude heer, die zijn familie-grafkelder geheel op de fransche grens had, zou daarheen worden vervoerd. „Heerlijk," vond Frederik, „een verrukkelijk reisje in November."

In den trein weidde Suzanne uit over het vreeselijke van den dood, en zeker van een dood door beroerte als door welke haar arme papa getroffen was. „Le pauvre 1" Zij wenschte, indien een dergelijk sterven haar lot moest zijn, even spoedig verlost te wezen als papa. In ieder geval verlangde zij in de familie-grafstede te worden geherbergd. „Beloof me dat Frits, lieveling, als ik eerder ga."

„Zeker," zei Frederik, „graag." Hij knikte haar toe denkend, „was 't maar al zoo ver."

„Geef me de hand er op. En eens kom je dan bij me." Frederik stak haar zijn gehandschoende vingers toe, en zij drukte een kus op het plekje bloote huid in de opening boven de sluiting.

Sluiten