Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stuursch tegen de jongelui met wie zij tot dusver in aanraking was gekomen, nooit antwoordend op een complimentje over haar ontluikende schoonheid. Een madeliefje dat de

blaadjes tracht te sluiten. En nu "

Geesje kwam haar overpeinzingen storen met spruitjes van den groenteman „dik as reuze, mevrouw," en Mathilde gaf een klontje suiker voor het paard van dien leverancier, dat Jet heette, en zeer bij Jenny in de gunst was. „Voor een klontje suiker doet een paard een moord, juffrouw Sjennie," had Geesje onlangs Jenny's dierenkennis verrijkt.

Mathilde zette haar kopjes in het buffet, en vond dat Geesje nu met haar mand wel terug kon komen. Zij ging gluren door een der ramen van den salon, zag den wagen, een frissche sappige kleurige groentenstapeling, met ervoor het goedige geduldige paard, breed van flank; den koopman, bukkend om over straat rollende spruitjes op te rapen; 'Geesje, die daarom met grooten mond lachte, en van pret bijna tegen een mand rapen aanviel; en achter dit alles een huurrijtuig, welks koetsier op den bok hoog er boven uitstak, en tot den leverancier schreeuwde dat deze hem in den weg stond. „Best, een standje voor haar deur; die Geesje ook, zij kon al lang naar binnen zijn. Maar wat wilde dat rijtuig eigenlijk, de straat was toch breed genoeg, of 't moest bij h&ar willen

wezen zij wachtte niemand, geen logé's, — die zij niet

kon velen. i

Niemand? Wachtte zij niemand? God, t zou.... hij weineen, onzin, zij met haar vermoedens altijd...

De groenteman gaf eindelijk brommend Jet bevel „hól" op te schieten, en toen „hó!" weer te blijven staan. Het rijtuig keerde, hield voor haar deur stil. Een heer steeg er uit

in bonten jas, hoogen hoed „God, 't was Henri tóch,

haar intuïtie had haar niet bedrogen." Zij voelde zich wit worden en beven, rukte instinctmatig haar huishoudboezelaar af, zag Geesje naar binnen vliegen.

„Mevrouw, daar is meneer Neletter, of meneer u kan spreke, meneer zag, geloof ik al, dat u thuis is."

„Laat meneer hier, Geesje " Zij moest al haar krachten

inspannen tot kalm blijven. „In den salon "

Sluiten