Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dieping, welke zij tnet haar moeder deelde, sedert juffrouw Droste's komst op de eerste. En terwijl zij zich ontkleedde, zongen de zoete vioolzangen haar nog in de ooren, en klonk

het in haar „O hij is een schat, en ik dwéép met hem.

Wat kan 't mij schelen of hij zooveel ouder is dan ik, hij is geestiger, aardiger, levendiger dan alle jonge mannen

die ik ooit gezien heb. En dan zijn genie Verbeeld je,

met zoo'n man getrouwd te zijn, altijd dat te hooren, en zelf gesteund en aangemoedigd te worden in je kunst .... te gemeten van zijn eer en roem, met hem rond te reizen,

concerten met hem te géven En zonnestraaltje heeft hij

me genoemd, zonnestraaltje O, kon ik 't maar voor hem

worden, kon ik maar iets zijn voor hem.... Misschien heeft hij nooit een vrouw gevonden die wérkelijk van hem hield,

die zijn kunst heelemaal begreep Ik was al jaloersch op

die Gabrielle Ferenczy, maar hij vond 't niet eens mooi, en om haarzelf geeft hij niets. Ik geloof nu toch ook niet

dat ma om hem gaf of geeft ma is zoo koel, zoo

koud.... zij trouwde met pa uit genegenheid, zooals zij met Jan, Piet Klaas getrouwd zou zijn uit genegenheid, en op dezen man werd ze niet eens verliefd. Ma is heel eerlijk ze zou 't wel gezegd hebben, als er iets tusschen haar en Nolette was geweest maar hoe is 't mogelijk ? Enfin, goddank, want nu

kan ik hem liefhebben, van hem houden, en dan zou ik me voor mijn eigen gevoel hebben moeten schamen. Verschrikkelijk! als hij van ma zou gehouden hebben en zij van hem. Want dan zouden ze ook hebben kunnen trouwen. Nee, dan was alles in me ontwijd geworden. Maar nu mag ik aan hem

denken, nu mag ik hem vergoden, als man ook En hij

komt terug, en hij zal nog meer voor me spelen, nog veel meer, nog veel meer. O, Bach van hem, Beethoven van hem, die romance in fa. O, nooit heb ik 't zoo heerlijk gevonden te zingen als nu, nu hij m'n stem mooi vindt!"

„Hij kan nou goed spelen," had Trude op de trap overwogen tot Jules en Ida, „als 't zoo gauw ging, was 't in mijn gehoor net 'n troep dolle musschen, die op 'n dak zitten te tjilpen, maar ** vind in elk geval iemand die

Sluiten