Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heerlijke spel hebt gemaakt. Nóóit zal ik dit avondje vergeten, o nóóit Een voorrecht."

„Mag ik dat zeggen met betrekking tot uw gracieuse aanwezigheid ten huize van mijn oude vriendin, uw tante ? Maar we zien elkaar nog wel, heusch, u komt, zooals ik gezegd heb, op mijn afscheidsavondje in Bellevue, dan hoort u Jenny en mij weer musiceer en "

„O " Etha keek in geestdrift, toen droevig „dat

is te verrukkelijk om waar te kunnen zijn. Papa?" Deze drukte snel Nolette's hand. „Ik ben u buitengewoon erkentelijk, meneer Nolette; wij oudelui zijn wel is waar in den rouw, maar daar mag ik Etha niet aan opofferen.... Nu, kind...."

„Jenny, dank jou ook nog wel, hoor, voor de prachtige liederen. Hè, ik ben zoo blij voor je dat je naar Berlijn gaat!" Zij gaf haar een zoen. „Adieu! tot ziens, hoop ik."

Jenny kuste, voor het eerst in haar leven, haar- nichtje. „Wel thuis Etha."

„Ja, wel thuis," herhaalde Mathilde, voorvoelend hoe meer dan naar deze thuiskomst moest wezen.

„O god, 't is mijn schuld, ik deed 't voor 't kind, mijn hart ging naar haar uit, maar ik móést haar niet gevraagd

hebben " murmelde zij bleek en ontdaan, zinkend in een

fauteuil, nadat zij allen staande geluisterd hadden naar het hijgend wegrollen der auto. „Wie weet hoe Suzanne te keer zal gaan."

„Wat is 't Matty, wat heb je?" vroeg Nolette, een harer koude handen grijpend. Blijde met wat sympathie, vertelde zij in eenige volzinnen van den onhoudbaren toestand voor Etha in dier tehuis. „Ik wist wel dat mijn schoonzuster een onmogelijke vrouw is, maar toch voor haar eigen kind, zóó vreeselijk...."

„Wat zijn wij dan nog gelukkig hier!" verwonderde zich Jenny op eens blijde.

„Zoo, jonge dame, als je dit dan maar beseft, ik ben bh] dat je tot de ontdekking komt. Matty, maak jij je nu toch niet zoo overstuur. Wat heb jij nu gedaan? Toch niets dan vriendelijks. Dat akelige karkas zal in elk geval dat arme

Sluiten