Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Ongelukkig? Valsch is ze, niet te vertrouwen."

„Hè Jenny, foei, wat ben je toch een akelig kind. Jij deed valsch met te luisteren, je oor aan 't sleutelgat, dat mocht je niet, en met op je teenen in het salon te sluipen. Ik vind 't prachtig van tante dat ze je zoo alles en alles verteld heeft. Denk je dat andere ouders dat doen? Ze hebben je nóódig. Papa houdt heel veel van me, maar hij zal me waarlijk zijn verleden niet gaan biechten, en van vóór mama's verloving met papa weet ik mets, en zooveel meisjes weten niets van hun moeders. Gun tante Mathilde nu maar dat ééne beetje geluk, 't is toch ook begrijpelijker dat meneer Nolette van haar méér houdt dan van jou. En na zooveel jaren wachtens, kunnen ze, om jullie, nog niet eens trouwen. Zoo zielig."

„O, dus dat ze papa al die jaren wat voorgehuicheld heeft, is niets Schandelijk is 't."

„Oom Paul was altijd dol op tante, en tante was toch altijd góéd voor hem, al viel ze hem nu niet den heelen dag om zijn hals, zoo als jij wou."

„O, jij begrijpt niets, Etha, 't zou afschuwelijk zijn, als ma en Nolette met elkaar trouwden."

„Maar waarom toch ? Je papa is langer dan een jaar overleden. En je mama is een paar jaar jonger dan meneer Nolette. Ik zou 't veel en veel erger gevonden hebben als hij jóü wilde trouwen, je bent veel te jong voor hem. Verbeeld je, als ik nu eens door een ander had geweten dat hij vroeger van je mama hield, en je mama had vergeten, en nu jóü wou trouwen.... dan zou ik hem toch 'n aller akeligs ten man, 'n naar sujet hebben gevonden Bepaald verachtelijk. Ik vind 't ten minste prachtig dat hij tante nooit heeft vergeten. Dan heeft hij haar toch wel echt liefgehad altijd. Arme tante Mathilde, opgescheept met die nare Trude, en

Ida is toch ook niets aardig voor tante, geloof ik Ten

minste is er nog iemand lief voor haar."

„God Etha, wat een wijsheid, als je ma's dochter was, kon je niet anders praten."

„Nu, was ik 't maar, dat zei ik je immers verleden al. En ik vind jou vreeselijk, om te luisteren, Jenny. Daar

Sluiten