Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mevrouw Helm stond haar twee kabinetjes wederom af; en herbergde Trude, die op haar kamer wilde eten en drinken! uit vriendschap voor Mathilde, tegen zeer matigen prijs. De Helms zagen onmiddellijk dat tegen Trude niet te praten viel. Mevrouw Helm en Everdien hebben hartelijk deelgenomen, en, Mathilde beklagend, het hoofd geschud. En onder kopjes thee, thuis en bij Mathilde, Trude en Ida streng beoordeeld. Een klein jaar hebben zij dit gedaan, de goede Helms. En toen kondigde Trude, die langzamerhand, omdat zij haar, nóóit iets vroegen en ganschelijk met rust lieten, zekere achting voor de Helms kreeg, éérst de Helms en daarna haar moeder aan: haar aanstaand huwelijk met den heer van der Wenden, „met wien zij in den laatsten tijd veel vrindschappelijk had gewandeld," vertelde zij Mathilde. Mathilde toonde zich, tot Trude's tevredenheid en verlichting, niet verwonderd, noch verheugd, noch teedèr, noch wat ook. Zij liet slechts de npodige informaties nemen, en toen deze uitstekend bleken, verwelkomde zij den schoonzoon in spe a la Trude, kalm en zakelijk. Tot haar verbazing bleek hij van iets' menschelijker gehalte dan Trude, en tegenover haar, de moeder, een weinig vriendelijker dan Trude bestaanbaar moest oordeel en met de eischen der degelijkheid. Der degelijkheid werd een knakje toegebracht.

Toch wilde de heer van der Wenden, terwijl Trude, misschien met opzet, de kamer verlaten had, zijn aanstaande schoonmoeder onder het oog brengen, dat zijn Trude in dezen kring nooit gewaardeerd was geworden.

„Uw dochter Trude, mevrouw, is een meisje van alleropmerkelijkste hoedanigheden."

„Dat is ze stellig," beaamde Mathilde.

„Maar men moet haar begrijpen."

„Ja," zuchtte Mathilde.

„Dat hebt u nóóit gedaan, mevrouw."

Mathilde zweeg. Zij had willen zeggen: „als ze zich maar ooit had willen laten begrijpen." Maar zij kon zich niet uiten tegenover dezen haar volslagen nieuwen man, die klaarblijkelijk daartoe gebracht door Trude, vond dat zij in haar moederplichten te kort was geschoten. Hij was haar nieuw,

Sluiten