Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou haar altijd nieuw blijven, even onbekend als Trude haar steeds geweest was. Zij voelde dit sterk. Hij zat haar door zijn lorgnetglazen oordeelend aan te staren, weidde uit over zijn Trude en haar verdiensten.

,,Met deze moeder," vond hij, „kon je niet opschieten, het was gewoon een onmogelijk mensch. Te jong, te wereldsch,

te nu ja, als je 't nu wou zeggen, te móói. Was dat nu een

moeder voor zulke kinderen al."

En Mathilde voelde zijn denken, dat zij aflas van het misnoegde zijner trekken, haar doorboren.

„O, geloof me," haperde zij eindelijk.

„Jawel, mevrouw?' vroeg bij koud, zakelijk, nuchter.

,,Ik... ik... ben innig blij dat Trude u gevonden heeft en hoop zóó dat ze gelukkig 't geluk...."

Zij, stikkend in haar woorden, was bijna in tranen uitgebarsten, moest zich met geweld bedwingen onder zijn oogen van verwijt. Hij zat daar statig, een kostschoolsecondant.

„Ik hoop 't haar te geven, mevrouw, 't geluk dat ze

zoo lang ontbéérd heeft " besloot hij zacht, maar wreed-

duidelijk, met zijn haar nieuwe stem. En plots had zij hem in woede kunnen slaan, dezen nieuwen, dezen jongen indringeling, die niets van haar wetend en vattend, haar in heur eigen huis brutaal onder handen kwam nemen. Trude was in elk geval haar kind, haar vleesch, al hadden zij beiden elkaar hun leven lang verwonderd aangekeken, trés étonneés de se trouver ensemble, maar deze, wat recht had hij ? Wót

récht Enfin ook maar weer slikken. En even kreet

haar ziel om haar dooden man. O Paul, zou hij dit geduld hebben van zoo 'n nieuwen ?

Zij vroeg den heer van der Wenden naar zijn vooruitzichten.

De heer van der Wenden deelde mede, hoe hij door een aardige erfenis in staat was gesteld, zijn ideaal reeds na een betrekkelijk korte verloving te trouwen.

Trude naaide den volgenden dag een nieuw lintje om haar pothoed. Het kon er nu af. „Ik zal altijd katoenen handschoenen dragen," beloofde Trude. „Niemand zal ooit glacé om mijn vingers zien."

Ida was een poos ziek geweest door dit engagement,

Sluiten