Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goed gevolg bekroond zien. „Moe, 't is een lot uit de loterij l" juichte Everdien. „Voor Mathilde, ja, kind."

De ambtenaar, oud drie en dertig, vroeg Ida op weg naar haar moeders woning. Ida coquetteerde nog een weinig, met veel vertoon van witte tandjes, en gaf, toen de ambtenaar gretiger aanhield, hand en hart.

De gelukkige candidaat verhaalde Mathilde van zijn op handen zijnde bevordering tot hoogeren rang, en werd ook, na ingewonnen informaties, door haar als schoonzoon aanvaard. Ida keerde om „als een blad aan een boom," kreeg aanvallen van genadige lieftalligheid tegenover haar familie, kuste zelfs „ma, die wel wist waarom," en verrukte zeer den ambtenaar, die met vermocht te begrijpen hoe hij het ooit zonder dit allersnoeperigst wezentje had kunnen stellen. „Arme man!" beklaagde Everdien, „hij zal nog eens wat beleven. Hij kent zijn geluk nog niet. Als 't nou maar met afraakt, hé moe?"

„Af!? Daarvoor zorgt zij wel. Hoor eens, haar moeder heeft al genoeg beleefd, licht dat een ander ook wat krijgt!" guitigde moe Helm, die er, tot vreugd harer dochter, met de jaren joliger en krasser op leek te worden.

„En ik word lékker mevrouw," jubelde Ida, „en Jenny is nog niet eens gevraagd, met al haar zingen. En ik erger Trude, dat spook! Wóést zijn ze natuurlijk allebei."

Trude, hoezéér zij ook ambtenaars genegen was, koesterde dadelijk een hartgrondige verachting voor Ida's ambtenaar, onbekend.

Ook door Nolette hoorde Mathilde van Jenny's kunsttriomfen, en het was haar een knagend verdriet, een zielebitterheid dat het zoo moest zijn tusschen haar en Jenny, die haar niet wenschte te zien, die ha*r moeder het genot niet gunde, deel te nemen aan haar vreugde. „En wel uit pure koppigheid," meldde haar Etha.

„Heusch, tantetje, geloof me, ze wil wel, maar kan niet. Iets belet baar u tegemoet te komen, iets taais en halsstarrigs

in haar aard. Ze schaamt zich maar o, als u wist hoe

veel liever ze nu over u spreekt.... hoe ze naar u verlangt."

Sluiten