Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK

Over liefdadigheid, vuurspuwende bergen en een overstrooming op de maan. Afschuwelijk misverstand van een tweeling. Een doodgemarteld meisje drinkt chocola en een schuchtere jongeling gedraagt zich heldhaftig. Tot slot een afgrijselijke ontdekking.

De Vereeniging stelt zich ten doel, jonge ongehuwde vrouwen, die door arbeid in hun onderhoud moeten voorzien, met uitzondering van dienstboden, op ge<paste wijze levensvreugde te verschaffen.

Aldus luidde artikel I, der statuten der vereeniging: „Levensvreugde", waarvan Jeanne sedert enkele weken de eer had secretaresse te zijn. f

Er zijn in ons lieve vaderland heel wat dames, die branden van begeerte om wat men noemt maatschappelijk werk te verrichten; zooveel, dat, evenals op de meeste arbeidsmarkten, het aanbod gewoonlijk verre de vraag overtreft.

Daarvandaan, dat ongelukken op groote schaal, vulcanische uitbarstingen, overstroomingen en hongersnooden altijd met een soort gejuich begroet worden, en hoe verder de ramp uit de buurt is, des te grooter is het enthousiasme om te helpen.

Voor een hongersnood in Drente is de belangstelling nog nabij het vriespunt, bij een mijnramp in de Borinage

Sluiten