Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De begroeting, schoon in luküuichtigen stijl gehouden, was allerhartelijkst.

„Me briefie seker wel ontvangen?" vroeg Sjors, toen allen gezeten waren en hij een tamelijk lijvig pak van bruin papier op de. tafel zette en als Marie bevestigend antwoordde.

„Ja, 'k sig tegen Tine, toe me die kaart kregen, nou kenne me d'r niet van tusse we motte de jonge bruid en de jonge bruigom gaan fielesiteeren.... maar de .bruid, die had 'm net gesmeerd naar hier toe, zei d'r broer; dus nou siene me 't stel meteen kompleet....'.'

„Een kaart? Welke kaart.bedoelt u?" vroeg Marie.

„De kennisgeving van 't huwelijk..." sprak van Berkel.

„Kennisgeving van 't huwelijk;-?'* herhaalde Jeanne, haar zuster, die even verbaasd keek als zijzelf, aanziende, „Daar weten we niets van...."

„Wat blieft u?' vroeg van Berkel.

„As je me nou...." lachte Tine.

„Hier is tie," zei Sjors, een couvert met een huwelijksannonce uitzijn zak halend en dan lezend!

De Heer Deodaat de Jong, philosoof te Deventer en Freule Clara Everdine van Heldenaer te Waalbrugge hebben de eer u kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats vinden op Donderdag 12 Mei a.s. te Waalbrugge. Receptie na afloop der trouwplechtigheid te Waalbrugge, Nieuwstraat 43.

Er viel een stilte.

„Enfin...." sprak Marie dan, „we wisten het niet, maar hooren het nieuws met genoegen...." „Gossiemijne wist u 't niet?" vroeg Tine.

Sluiten