Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het gezelschap in de woonkamer had zich middelerwijl nog uitgebreid met de persoon van freule Simonet Grevelduin van Wemeldinge tot Katseveer, die als medebestuurslid van Levensvreugde, Jeanne iets te vragen had en er nu, zooals ze zelf zei, wel een beetje raar tusschert was gevallen, daar het gezelschap blijkbaar bezig was om een bruiloft in elkaar te zetten, waar ze wel veel belang in stelde, maar waar ze toch eigenlijk niets mee te maken had.

„O, freule," sprak van Berkel, „maar de besprekingen waren juist zoowat op het doode punt gekomen."

„ En ze dragen ook nog maar een zeer voorloopig karakter," voegde Marie er bij op een ietwat vreemden toon.

„Asjemenou," sprak Tine, „foorloopig! De trouwdag is 12 Mei en 't is vandaag al de fierde!"

„ In ieder geval Clara," zei van Berkel „zal ik aan Trees zeggen, dat je er mee accoord gaat, dat wij 11 Mei ter eere van jullie een avondpartij geven. En je weet zeker dat je bruigom dat ook prettig vind, hè?"

„Alles wat ik goed vind, vind Daad heerlijk!" zei Clara weer met haar kinderstem. %W

„Nou, dat is iets bizonders," zei freule Grevelduin, „Ja, ee, zoo'n vergrootende trap bij een echtpaar, dat vind je haast nooit. Ik weet wel van echtparen, waar de man 't ook altijd goed vindt, als de vrouw het goed vindt, maar een man, die wat zijn vrouw goed vindt, zoo maar direct iets heerlijks noemt, dat's 'n unicum, oor. En Jeanne is dat je broer Deodaat? Wel gut nog toe, wat een engel van volmaaktheid is dat, ee? En freule, of bruid, bedoel ik, vertel u me 'n is, als u nu iets heerlijk vind, b.v; een kadetje met garnalen, wat zeit uw bruigom er dan wel van? Die moet dan wel voor die garnalen in een soort

Sluiten