Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Reken maar na," zei Tienus, „en dan moet alles nog tamelijk vlot verloopen."

„Anders begint het bal pas tegen de koffie," lachte Coos.

Op dat oogenblik kwam mevrouw van Berkel het vertrek in.

„Zoo jongelui, druk aan het conspireeren?" „Carli legt haar proefstuk af als feestarrangeuse," sprak Coos.

„Coup d'essai, coup de maltre," spotte Karei.

„O, dat treft," zei mevrouw van Berkel, „want ik kom juist even zeggen namens mevrouw Duurveld, dat Cissy en Mies zoo'n alleraardigst gecostumeerd duet hebben ingestudeerd „De twee Eskimo'tjes", Carotje of je zoo goed wou zijn, daar ook nog een nummer op 't programma van te maken."

„Och Ma toch " beefde Carolien, haar moeder verschrikt aanstarend.

„Wat is er?" vroeg deze, niets begrijpend van Carolien's verwarring en de spottende of meewarig lachende gezichten der anderen.

„De kwestie is deze," zei Tienus, „dat het programma al een beetje*..."

Overladen is, wou hij. zeggen, maar de plotselinge binnenkomst van Pa van Berkel onderbrak den zin.

„O, daar zit de heele familie eindelijk," sprak deze, „ik zoek jullie al overal. Piet Verkerk en Kees Dubour bellen me daar net op om te vragen of het programma al gesloten is, anders zouden zij nog een aardig cabaretnummer willen voordragen: een parodie op een bokswedstrijd. Ik heb beloofd, dat ik het even zou vragen. Kan het Carotje?.... Wat is dat nou?"

Carolien was plotseling in tranen uitgebarsten.

Sluiten