Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O, als ze toen gedurfd had!

Want korten tijd daarna was hij op reis gegaan en tijdens die reis had hij zich verloofd met freule van Helden aer.

„Gaat uw gang!" w$-t5

Was dat geen bitter verwijt geweest aan haar koelheid,

haar gereserveerdheid of wat hij daarvoor aanzag? „In Godsnaam, ik merk het wel, ik ben niets voor u!

Laat mij dan maar alleen blijven met mijn verdriet. Gaat

uw gangf

Hoe bitter sarcastisch klonken zóó die woorden; wat een wereld van leed lag er in opgesloten!

En was die verloving ook geen verloving uit dépit geweest?

Het had er allen schijn van.

Want nu, gesteld voor de uiterste consequentie van dien wanhopigen stap, was hij teruggedeinsd..., de hemel weet met welk vrouwengelaat voor zijn geestesoog....!

Maar als dat zoo was.... moest dan het misverstand blijvend hun beider geluk in den weg staan?

Helaas..., wie kon haar ten goede raden in dezen bangen twijfel?

Ineens ging Suze overeind in bed zitten. Wat vertelde mevrouw Kapon ook van een waarzegster..., die, nu ja, niemand geloofde er aan..., maar die tóch zulke vreemde en doeltreffende middelen aan de hand deed....?

Als ze eens....

Ja!

Met één sprong was Suze uit haar bed.

Mevrouw Kapon zat in een wat smoezelige ochtendjapon, die mede door de omstandigheid, dat ze 's morgens

Sluiten