Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

millioenair; een leeglooper begeer ik niet als schoonzoon te aanvaarden."

„Hij heeft eindexamen gymnasium," zei Trees.

„Enfeitelijkis hijstudent in derechten/'vuIdeTienusaan.

„Maar hij studeert niet," zei van Berkel.

„Dat is de schuld van mevrouw Lebeu," verdedigde Agnes, „die houdt hem van zijn studie af uit eigenbelang."

„Hebben jullie dat jonge mensch beloofd om mij te zijnen gunste te bewerken?" vroeg van Berkel, terwijl hij de anderen beurtelings onderzoekend aanzag.

„Wel nee," zei Trees.

„Wel nee, Pa," zei Agnes.

„Tienus is de eerlijkste..., die zegt niet nee," sprak van Berkel.

„Pardon," sprak Tienus, „mijn aanstaande schoonmoeder en mijn meisje staan te hoog om in dit geval moreele steun van mij noodig te hebben."

„Jawel," zei van Berkel.

„Gut..., kijk es!" riep Agnes. „Twee auto's achter elkaar..., op die zijweg..., zouen die van Deventer komen?" Ze keken alle vier.

„ Ik zie Sjors in de voorste!" riep Tienus uit. „Hij zwaait met zijn hoed."

„Zie je Deodaat?" vroeg van Berkel met een achterdochtig gezicht.

„Ja!" kreet Agnes..., „en Clara zit naast hem...."

„Goddank," zei Trees met een zucht van verlichting.

„Maar wie zitten er in die achterste auto?" vroeg van Berkel. „Zouen de zusters toch....?"

Doch ze hadden geen gelegenheid meer om dat te ontdekken, want een»bocht van den weg onttrok de beide wagens plotseling aan hun gezicht.

Sluiten