Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

DE BEPALINGEN.

o. Groote landbouw.

Staatsblad 1904 No. 304, gewijzigd en aangevuld bij Staatsblad 1909 No. 311 en 1912 No. 349.

AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN. ERF• PACHT. Instructie omtrent de behandeling van aanvragen om afstand in erfpacht van tot het Staatsdomein op Java en Madoera behoorende gronden en de aanbieding van zoodanige gronden met genoemd recht.

Met intrekking van artikel 1 van het besluit van 27 December 1872 No. 28 (Staatsblad No. 237fc) te bepalen, dat bij de behandeling van aanvragen om afstand in erfpacht van tot het Staatsdomein op Java en Madoera behoorende gronden en de aanbieding van zoodanige gronden met genoemd recht, worden in acht genomen de regelen omschreven in de aan dit besluit gehechte Instructie:

Sluiten