Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

DE BEPALINGEN.

b. Kleine landbouw.

Staatsblad 1904 Ifo. 326, zooals dat is gewijzigd en aangevuld bij Staatsblad 1905 No. ■ 153 en 1908 No. 263.

AGRARISCHE AANGELEGENHEDEN. LAND.

BOUW. TUINBOUW. ERFPACHT.

Regelen omtrent den afstand van grond en de verschaffing van geldelijken bijstand van Staatswege tot uitoefening van den kiemen land- of tuinbouw door minvermogende Europeanen en met dezen gelijkgestelden. Eerstelijk: Voor zooveel noodig onder nadere Koninklijke goedkeuring, met intrekking der ordonnantie van 20 Mei 1902 (Staatsblad No. 208), te bepalen:

Artikel 1.

Vaststelling (1) uitoefening van het „kleine-landbouw-" van de ma-of „tuinbouwbedrijf" worden aan minvermogende ximum-nitge-Europeanen of met dezen gelijkgestelden, ingezetenen

strektheid zijnde van Nederlandsch-Indië, tot eene uitgestrekterfpackt'uit^6^ van ten hoogste tien bouws van 500 vierkante te geven voorBijnlandsche roeden in erfpacht uitgegeven gronden, kleinen land-ingevolge de bestaande voorschriften van afstand bouw. met (ijen titel niet uitgesloten, waaronder begrepen

Sluiten