Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE.

AANVRAAG .VAN GRONDEN IN ERFPACHT.

MODEL PBOCES-VEEBAAL (-)

van onderzoek naar de vatbaarheid tot afstand in erfpacht van een perceel woesten grond gelegen

te ...........,., onder het gebied van de

dessa ..... § ....". I in het district

onder district afdeeling,

der residentie aangevraagd voor

beplanting met of

door . .. bij request dd°.

Op heden den .r,.

L . controleur

hefetoen wit ondergeteekenden =•—i—

adspirant-controleur

van

en .

patih

••• van

wedono

ons in commissie vereenigd, ten einde, ingevolge

besluit van den Eesident van

(j^o te onderzoeken

en te constateeren of de in hoofde dezes bedoelde gronden met inachtneming der betrekkelijke bepalingen, vatbaar zijn om in erfpacht te worden uitgegeven;

(") Het Proces-Verbaal behoort te halver blad in de Nederlandsche taal te worden geschreven. De Maleische of Javaansche tekst wordt daarnaast gesteld. Bij voldoende kennis echter van de Nederlandsche taal by de leden, gebruike men slechts deze iaal Rondschrijven v. d. Dir. B.B. ddo. 20 April 1913 no. 2529).

Sluiten