Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omdat de bevolking in deze streken niet gewoon is monosoeko te planten en daarin geen voordeel ziet,

of wel, omdat de monosoeko zich in eene andere richting uitbreidt en het niet te voorzien is, dat daartoe gebruik zal worden gemaakt van de aangevraagde gronden,

dan wel, dat de gronden wel benoodigd zijn voor de uitbreiding der monosoeko, die, blijkens bijlage D, in de omgeving van het perceel van beteekenis en bij de bevolking gewild is.

Toelichting. Zijn de gronden van minder goede

qualiteit -e— laag gelegen in eene streek waar de

of

bevolking vele andere middelen van bestaan heeft, dan mag men veilig aannemen, dat ze voor monosoeko-koffie niet benoodigd zijn.

Zijn daarentegen de gronden van superieure hoedanigheid en gunstig gelegen dan is het te voorzien, dat ze, door leiding en leering der bevolking van de zijde der Europeesche ambtenaren, allicht vrijwillig met koffie zullen worden beplant.

Men bedenke, dat zelfs in zeer hooge streken, waar de koffie niet dan bij zeer gunstige weersgesteldheid een beteekenend product levert, ze toch kan gerekend worden voor de bevolking voordeelig te zijn, omdat deze er, aan planten en onderhoud, geen noemenswaardige moeite mede heeft.

Zelfs wanneer in eene streek, waar de monosoeko veel beteekent, het gevraagd perceel niet kan verwacht worden daartoe SP°^1E te zuUen worden ooit

aangewend, dan nog kan het van beslissend gewicht zijn of de bevolking haar landbouw naar deze zijde uitgebreidt.

Immers zoo dit het geval is en het perceel daartoe dus welhaast in aanmerking zou kunnen komen, is het beter het tot dat doel beschikbaar te houden dan de gelegenheid tot uitbreiding voor de bevolking te

Sluiten