Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

DE BEPALINGEN.

1. Staatsblad 1914 No. 313, gewijzigd bij Staatsblad 191.... No. ..

2. Bijblad No. 8036 (Voorschriften tot uitvoering der Hoofdgeld-Ordonnantie).

X. Staatsblad 1914 ffö. 313. BELASTINGEN.

JAVA EN MADOEEA. Herziening van de ordonnantie in Staatsblad 1893 No. 68, betreffende het heffen van een hoofdgeld ter vervanging van verplichte persoonlijke diensten op Java en Madoera.

Ten eerste: Met intrekking van de ordonnantie van 26 Februari 1893 (Staatsblad No. 68), zooals deze luidt ingevolge de ordonnantie van 12 Januari 1902 (Staatsblad No. 35), te bepalen:

Artikel 1

Omschrijving Van de heerendienstplichtigen (x) in de GouverneV*P het fe- mentslanden op Java en Madoera, uitgezonderd die

h^ofd^eld Van het onderdistrict Buitenzorg, district en afdeeling wordt jreh*'- van ^en naam> residentie Batavia, en de opgezetenen ttW. Aan wij- der particuliere landerijen, wordt, in verband met de zin; van de in en na het jaar 1882 tot stand gekomen of verder nog

belasting- te bewerkstelligen afschaffing van heerendiensten, pliclitigeii. ondej. fen naam Van „hoofdgeld", eene belasting in geld geheven.

O Ih Staatsblad 1914 Nos. 101 en 316; 1915 No. 21; 1916 No. 66 is in § 1 aangegeven wie heeréndienstplichtig zijn (zie hierachter).

Sluiten