Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

OVERZICHT.

1. HOOFDGELDPLICHTIG

zijn in de Gouvernementslanden op Java en Madoera de heerendienstpliehtigen, uitgezonderd

I. die van het onderdistriot Buitenzorg, district en afdeeling van dien naam, residentie Batavia en

■rt- •* II. de opgezetenen der particuliere landerijen.

2. DE AANSLAG IN HET HOOFDGELD

cl. geschiedt jaarlijks, voor een vol jaar en desa'sgewijze;

b. bedraagt — behoudens toepassing van het bepaalde bij artikel 3 — voor elke desa zooveel malen een voor elk gewest of gedeelte van een gewest afzonderlijk vast te stellen uniform bedrag per hoofdgeldplichtige, als het aantal is der op 1 Januari van het aanslag-jaar in die desa gevestigde heerendienstart. 2. plichtigen.

3. OMSLAG VAN HET TOTAAL BEDRAG AAN HOOFDGELD

o. wordt in de desa, naar het verlangen van de hoof dgeldplichtigen, door het desabestuur geregeld, on-

De §§ verwijzen naar Bjjblad No. 8036, de artikelen naar Staatsblad 1914 No. 818.

Sluiten