Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1912, über den dro henden Krieg. Ein Beitrag zur „Schuld" am Kriege; von Ludendorff. E. S. Mittler und Sohn, Berlin 1919.

26. * * * Le Plan XVII, Etude Stratégique. Payot et Cie, Paris, 1920.

27. La préparation de la Guerre et la conduite des Opérations, par le Maréchal Joffre, Editions et Librairie E. Chiron, Paris, 1920.

28. Le plan de Campagne Francais et le premier mois de la Guerre, par le Général Lanrezac (2 Aóut—3 September 1914), Payot et Cie, Paris, 1921.

29. Guerre de 1914—1918, La Genese de la bataille de la Marne, par le Général H. Le Gros, Payot et Cie, Paris 1919.

30. De Oorlog van 1914. Wat het Belgische leger deed voor de verdediging van het land en de eerbiediging zijner onzijdigheid. Verslag van het Opperbevel van het leger. (Tijdperk van 31 Juli—31 December 1914). 's Gravenhage, W. P. van Stockum en Zoon, 1916.

31. Luik, door J. J. G. Baron van Voorst tot Voorst, kapitein der Grenadiers. (Overdruk Militaire Spectator 1917).

32. De Vestingstelsels van Frankrijk, Duitschland en België, door Generaal-Majoor A. Hoogeboom, Breda, Koninklijke Militaire Academie, 1900.

33. De verdediging van België in het tijdvak van 1 Augustus—10 October 1914, en de lessen, die daaruit voor ons land zijn te trekken. Voordracht gehouden door kapitein J. M. J. H. Lambooy. Orgaan der Vereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap 1920—1921, Vle Aflevering, 1921.

34. De Oorlog in België. Naar aanleiding van Prof. Mr. Struycken's Verspreide Opstellen, door

Sluiten