Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fcuropeesche rijk afgekondigd. De eigenlijke mobilisatie werd echter eerst enkele dagen later bevolen.

Pogingen tot bemiddeling, tusschen regeeringen en vonten gedaan, konden geen doel meer treffen.

rSSÏ1 ^r^l^T °ver de quaestie tusschen Kusland en Oostenrijk een conferentie^ te doen houdenv door vertegenwoordigers van Engeland,

en nririuKe!" ~ °nuitvoerbaar bevonden

«Z^ Sk)tte ded.<:n Engeland en Duitschland samen eaeistap bij Oostenrifr-Hongarije, terwijl

ISlan^m ^SS^* ^^«'nhanddS Rusland. Men stelde voor de inilitaire voorberg dingen te staken. Rusland was daartoe evenwel nier «SS h f °Tff bewefrde> da* de mobilisatie met onderbroken kon worden. Hij deed het tegenvoorstel, dat Rusland alléén een afwachtende houding zou aannemen en de oorlogsvoorbereidingen zou voortzetten terwijl de overige staten zich daarvS «uden onthouden. Dit kon natuurlijk door OosSS ajk en Duitschland met worden aanvaard

Al«*rens Oostenrijk-Hongarije nogop dit voorstel had k^n antwoorden, deed Rusland in deïïvond

alkondigen. Officieel werd daaraan bekendheid

SVal^P 3° JuÜ' °m 6 uur n'm' Als reden daarvoor werd opgegeven, dat Oostenrijk geweigerd zou hebben Zich te onderwerpen aan de tusschfnkoS der mogendheden. Maar die reden was onjuister waren nog besprekingen aanhangig. De hoop op e^vreedzame oplossing was noTnïet geBve? lore^m^r de Russische mobilisatie8 deed die

Tusschen den Duitschen Keizer en den Tsaar werden toaaldel^ telegrammen gewSwTS konden het gevaar niet meer bezweren.

Sluiten