Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Fransche overste Hennebert had reeds in 1890 geschreven, dat de bedoelde schending voor de Duitschers den aangewezen weg opende om langs de dalen van Sambre en Maas naar de Oise te rukken en zoodoende in 8 a 10 dagmarschen de Seine te bereiken.

De Belgische generaal Brialmont, de schepper van de Maasversterkingen, schreef omstreeks 1883, dat een Duitsch kger door België gemakkelijk over Doornik, Rijssel en Atrecht naar Parijs zou kunnen marcheeren.

En de Belgische majoor Girard wees er op dat, hoe meer belang Frankrijk er bij heeft, om niet van die: tijde te worden aangevallen, hoe meer belang Duitschland er bij krijgt, om dei wel te .doen.

De Duitsche generaal Bernhardi, die in Frankrijk beschouwd werd als te zijn de vertolker der denkbeelden van den Duitschen generölen staf, had in zijn werken voor de Duitséne legers onbewimpeld de strategische noodzakelijkheid betoogd om België overhoop te loopen.

Bovendien had Duitschland aan zijn Westelijke grens, ten noorden van Trier, na 1900 een aantal spoorwegwerken — nieuwe banen, losplaatsen, enz. — doen aanleggen, in aansluiting of in verband met het Belgische spoorwegnet, waarvan lichtelijk kón worden aangenomen, dat er militaire, alzoo stw*e» gische, doeleinden mede werden beoogd.

Het was intusschen nog in 1914 voor een ieder een open vraag gebleven, koever een mogelijke ëinvattende operatie van de Duitsche legers door België zich zou uitstrekken. Tal van niilitaire schrijvers in onderscheidene landen verdiepte*! zich in dit vraagstuk. De meeningen Hepen uiteen; de een onderstelde dat de overvleugeling zich zou ïfiiSÉrekken tot de zee, een andérdat ze zich bepalen zou tot den rechter Maasoever tenf 'Noorden van

Sluiten