Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en Belgische officieren onderhandeld over de eventueel door Engeland aan België te verkenen militaire hulp tegen Duitschland, met een leger van 100.000 man.

De generaal Ducarne, chef van den generalen staf, rapporteerde ter zake van zijn onderhandelingen met den Engelschen militairen-attaché, luitenant-kolonel Barnardiston, den ioen April 1906 aan zijn minister van oorlog. Einde September 1906 vulde hij dat rapport aan naar aanleiding van een onderhoud met den Engelschen generaal Grearson. En generaal Jungbluth, in 1912 chef van den Belgischen generalen staf, onderhandelde er op 23 April 1912 op nieuw over met den Britschen militairen-attaché, luitenant-kolonel Bridges.

De rapporten détkeide genoemde Belgische generaals zijn opgenomen in de Bijlagen IV A en B, hierachter. Zij zijn ontleend aan de door de Duitsche regeering uitgegeven „Aktenstücke zum Kriegsausbruch," en behooren tot de documenten, die de Duitschers gevonden hebben in de archieven van den Belgischen generalen: staf te Brussel. De rapporten zijn vetovat geweest in een omslag met het opschrift (in facsimile): „Conventions anglobelges." Het rapport van generaal Ducarne van 10 April 1906 en de aanvulling van „fin Septembre 1906," zijn gesteld in facsimile van het eigenhandige schrift van genoemden generaal, met alle doorhalingen, bijschrijvingen, enz., van de oorspronkelijke minute.

De bedoelde rapporten waren ook als bijlagen toegevoegd aan het in 1916 verschenen geschrift van Dr. P. Molenbroek, over den oorlog in België. En Dr. Molenbroek wijst zeer terecht op het feit, dat de onderhandelingen, waarvan hier sprake is, niet op behoorlijke wijze gevoerd zijn. België mocht zich eigenlijk met dergelijke onderhandelingen met

Sluiten