Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder strijd was genomen — trokken talrijke vijandelijke troepen over de Maas, België binnen.

Op 18 Augustus, 's morgens, werd de toestand „klaar bedenkelijk," zegt het Verslag. Het begon met een schermutseling, links op de Belgische stelling. De cavalerie werd aangevallen ,*op heel het door haar bezette front van Budingen tot Diest, maar verdedigde zich krachtdadig, vooral te Diest." Niettemin slaagden de Duitschers er in de Gette over te trekken. Haelen, dat wederom verdedigd werd door wielrijders-karabiniers en i eskadron lansiers, werd door vijandelijke artillerie beschoten. Een paar uur later „kwam de vijandelijke infanterie op de Gette, legde er bruggen over en drong over dat watertje verder door." Te Diest boden de karabiniers en pioniers anderhalf uur lang hardnekkig tegenstand aan een Duitsche brigade.

De Belgischs cavalerie werd gedwongen de Gette te verlaten en terug te gaan naar Winghe-St. Georges. De 2e Divisie was uit Leuven daarheen opgerukt, om den linker vleugel der opstelling te verlengen.

Intusschen werd de ie Belgische Divisie bij Tienen door den vijand aangevallen. Zij verdedigde zich dapper en hardnekkig, maar Tienen geraakte toch weldra in Duitsche handen. Dei Duitschers vielen toen HaufcBa-St. Margaretha, waarheen de Belgische troepen terugtrokken, in front en in de flank aan. In dezen strijd, die tot zeer laat in den avond duurde, werden zware verliezen geleden.

„Van dit pogefcbjik af," schrijft ihet Belgisch Opperbevel, „bleef er geen twijfel meer over nopens de dreigende aankomst van veel grooter vijandelijke krachten, die voortdrongen, zoowel op het front, als op de flanken van het leger; want dichte massjési vijandelijk voetvolk' toonden zich

Sluiten