Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd een groep reserve-divisiën van dit leger op 16 Augustus onder het bevel geplaatst van generaal Durand, met opdracht de vesting Metz aan de West* en aan de Zuidzijde in te sluiten. Deze order werd op 19 Augustus mgetrokkerfaeri vervangen door bevelen, waarbij een „leger van Lotharingen," onder generaal Maunoury gevormd werdjPWaaraan nog verschillende reserve-divisiën werden toegevoegd, en dat een meer uitgebreide opdracht ontving totinsluiting van het geretrancheerde kamp van Metz.

Eindelijk, schrijft Joffre, werd het algemeene plan vüat de operatiën, dat dagelijks' aan den toestand werd aangepast, definitief en kwam heéd en 21 en Augustus tot verwezenlijking, fti

In groote lijnen beoogde hetVUWS'

1. den hoofdaanval door het groothertogdom Luxemburg en Belgisch Luxemburg; ten einde de communicatiën te bedreigen van de Duitsche Strijdkrachten, die de Maas zouden overgaan tusschen Namen en de Hollandsche grens. Deze taak viel ten deel aan het 4e en het 3e Leger; QJ

2. een nevenaanval door de ie en 2e Legers, tusschen Meojén de Vogezen, om den vijand vast te^houden, dien men naar het Westen ziet afglijden en die zich in de flank van onze in Luxemburg aanvallende legers zou kunnen -weipan;1^

3. ten slotte, het tegenhouden van de Duitsche krachten, die over de Maas zullen trekken — waarbij in het Ardennerwoud slechts een lichte dekking wordt achtergelaten — zoolang als noodig is om den invloed te kunnen doen gevoelen van de legers in Luxemburg. Dit is de taak der 3 legers van den linker vleugel: het 5e Fransche Leger tusschen de Sambre en de Maas^'het Britsche Leger naar de Maasfl»coruitgeschov*ktnen het Belgische Leger. De Britsche macht jBOêt geleidelijk de hand reiken aan het Belgische Leger.

Sluiten